Përveçse paguhen mirë për punët që bëjnë duket se ka dhe një tjetër të fshehtë në faktin e dërgesave të parave nga emigrantët shqiptarë që jetojnë në Angli.

Gangsterët shqiptarë që kontrollojnë tregun e koka.inës së pastër kanë rritur praninë e tyre në Britani me rreth 60 përqind në tre vitet e fundit, duke ushqyer një rritje të kri.mit të dhunsh.ëm.

Dhuna e bandës është përhapur gjithnjë e më shumë në qytetet bregdetare dhe fshatrat rurale në përputhje me një rritje të mprehtë të kokainës të sjellë nga mafia shqiptare nëpërmjet lidhjeve me kartelet e Amerikës Latine, raporton The Times.

Ritmi në të cilin banda shqiptare ka pohuar kontrollin e kontrabandës me shumicë të koka.inës dhe shpërndarjen në Britani është paraqitur në shifra nga Agjencia Kombëtare e Krim.it.