Kanuni i Lekë Dukagjinit është i njohur edhe nga italianët. Një shtetas italian po i trembet së tepërmi një gja.kmarrje e mundshme nga një familje shqiptare. Italiani Francesco Sicignano vra.u një shqiptar, i cili kishte hyrë në shtëpinë e italianit për të gra.bitur gjatë natës.

Francesco nuk e di se kush duhet të përballet me hak.marrjen e Kanunit. Për këtë arsye familja Sicignano takon një ndërmjetës për të folur me prindërit e djalit me shpresën se mund të marrin dhe një falje.

Përshkrimi i mediave italiane për Kanunin:

Një kod itme.rrshëm dhe arkaik të sjelljes që ende ekziston në disa pjesë të Shqipërisë. Sipas këtij ligji mesjetar gja.ku duhet të lahen me gja.k. Vetëm ndërhyrja e një ndërmjetësi ndonjëherë mund të ndryshojë fatin.”
Deklarata e ndërmjetësit:

Është shumë e qartë se familja vuan për shkak të kësaj çështjeje. Në këtë rast, Kanuni thotë se është e mundur të falësh. Babai i djalit të vra.rë mund të dëshirojë të takohet me Francescon në atë rast, ne do të duhet të shkojmë në Shqipëri.

Nëse vini me mua do të jeni nën përgjegjësinë time dhe asgjë nuk do t’ju ndodhë derisa të ktheheni në shtëpi. Sepse në qoftë se diçka duhet të ndodhë me ju unë do të çnderohem.”

LA FAMIGLIA CONDANNATA A MORTE

Il Kanun, il codice medievale albanese del “sangue per sangue” prevede solo vendetta? Non perdetevi il nuovo servizio di Luigi Pelazza stasera a Le Iene, dalle 21.10 su Italia1. Clicca qui per i dettagli ➡ https://bit.ly/2SEsIKd

Pubblicato da Le Iene su Domenica 10 febbraio 2019