Pëllumb Aleksi, drejtori i komanduar Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV), është zëvendësuar nga Armand Reveli, ish-nëndrejtor i përgjithshëm i Doganave Shqiptare.

Tashmë, Pëllumb Aleksi mban detyrën e shefit të Departamentit.
Lajmi vjen pas skandalit me ushqimet të publikuar në Top Story.